News

  

News

 

 

2017

 

 

as logo

 

17/12/2017

Anah Sari will have a speech at

22nd General Assembly, International Dance Council UNESCO, Athens, Greece

 

 

CID General Assembly 2017 

 

 

as logo

 

03/11/2017

Anah Sari International Arts Academy's

Nairi Ensemble will perform in The Moscow Kremlin

Invitation by Urartu for award ceremony

Facebook page

VK page

 

20992512 110754192990045 62600488870386341 n

 

 

 

 as logo

 

11/09/2017

Anah Sari took part in Emmelias 2017 Festival organised by

Dora Stratou Greek Dance Theater

representing Abstract Monumental STage Dance Choreography © and Armenian Culture

 

Anah Sari at Emmelias 2017

 

Facebook page for the meeting

 

 

as logo

 

 

01/09/2017

Anah Sari has started collaboration as a choreographer with

Dora Stratou Greek Dance Theater on

Caryatids Ancient Greek Dance group

 

Facebook page

 

Caryatids rear view

 

 

 

as logo

 

 

 

05-09/07/2017

Anah Sari with her students in Athens

are going to participate at Annivercary 

50th World Congress on Dance Researches by International Dance Council -

CID at UNESCO

                                                                                 Facebook page

                                                            

GRAT Congress 2017 poster

 

 

 

as logo

 

09/06/2017

Anah Sari is invited to participate in an event dedicated to

The Day of Constitution of Russian Federation.

Event will held in Athens city, Greece

 

                                                                                                 Video - Anah Sari's performance

 

0906 new gr

 

 

 

as logo

 

 

28/05/2017

Anah Sari International Arts Academy

Performance of Nairi Dance Ensemble, Armenian Community, Nizhniy Novgorod city, Russia

By the footsteps of Ancestors - Facebook page of event, VK page of event

 

by footsteps of Ancestors

 

 

as logo

 

05-09/07/2017

Anah Sari International Arts Academy will take part in

50th World Congress on Dance Researches

Site for the Congress: http://2017congressathens.cid-world.org/

 

as logo

 

OmanDanceDay2017

 

as logo

 

Anah Sari Arts Academy will celebrate the Dance Day

 

______________

 

The official message for


Dance Day


29 April 2017


www.danceday.cid-portal.org

 

     This year the International Dance Council CID joins forces with the World Food Program WFP and the Government of the Principality of Monaco to create Dance to Zero Hunger, a project promoting healthy eating through dance and education. WFP offers meals to 80 million people in 80 countries: wfp.org

     Healthy eating and dance go hand in hand in encouraging a healthy lifestyle. We want to promote food security and Zero Hunger in all countries.

     Schools will create small dance programs for children to realize the importance of food security and maintaining a healthy lifestyle. Young dancers will have the opportunity to follow training and be certified after completing 150 hours of dance classes.

     Participating schools will create choreography focusing on the importance of food security and achieving zero hunger, that will be showcased in celebrations of International Dance Day (29 April) and World Food Day (16 October). WPF, CID and UNESCO will launch their partnership with a media campaign and an event in Paris.

     The project will promote food security, educate children about the importance of healthy eating, provide vocational opportunities and advocate for achieving zero hunger, through dance.

Alkis Raftis
President of the International Dance Council
CID, UNESCO, Paris 

 

 

as logo

 

 

01/03/2017

Anniversary Performance - ALONG THE CURVES OF SPACE AND TIME

10 years birthday - from Nairi Ensemble to Anah Sari International Arts Academy

 

Along the Curves of Space and Time

  

Facebook: https://www.facebook.com/events/285638635132302/permalink/364763157219849/

VK: https://vk.com/anniversary10nairi

 

 

as logo

 

 

 

2016

 

 

text 2

 

24/12/2016

Anah Sari International Arts Academy

will celebrate Christmas and New Year

Concert for coming 2017 New Year

 

15440376 1181182915306218 7867140009263824451 o

 

text 2

 

21/12/2016

AnahSari International Arts Academy

will organize a dance Conference in Nizhni Novgorod City, Russia

 

posterAsmall

 

 

text 2

 

10/12/2016

Anah Sari will represent her research work on CID at UNESCO's CSR policy in crisis

https://www.youtube.com/watch?v=aytQN2fifW0

 

Student Conference 2016 Poster

 

text 2

 

01-05/11/2016

Anah Sari will take part in 47th World Congress on Dance Researches in Saint Petersburg city, Russia.

www.cid-portal.org - Congresses

 

text 2

 

21-23/10/2016

Anah Sari is invited as a Jury to take part in Dance and Song Festival-Competition of Tver City, Russia.

 

 

text 2

 

21-25/09/2016

Anah Sari will attend 45th World Congress on Dance Researches in Warsaw, Poland.

 

text 2

 

10/09/2016

Anah Sari is invited to Santorini Iceland to perform with Orchesis dance group of Ancient Greek Dances.

There will be performed also her choreography Triada - present, given to dancers of Orchesis.

 

 

text 2

 

05/09/2016

Anah Sari is invited to take part in Emmeleia festival. She will perform her choreography - Catharsis in Dora Stratou Greek Dance Theater, Athens, Greece.

DST Emmelia2016

 Source: Dora Stratou Theater's website

 

text 2

 

01/09/2016

Anah Sari International Arts Academy has started new year of dance lessons in Russia and Europe.

 

 

text 2

 

August, 2016

Anah Sari did volunteer work for CID at UNESCO bringing to the Official World Organization on Dance new dance professionals and shared with them programs of CID.

 

text 2

 

04 - 22/07/2016

Ms. Anah Sai is invited by National And Kapodistrian University Of Athens,
Department Of Philosophy-Pedagogy & Psychology, Special Account For Research Grants
to give a workshop on Hands Technique, Abstract Monumental Stage Choreography.
She also gave a present one of her choreograpies  - Triada - Colaboration with Dr. Anna Lazou

 

 

 text 2

 

29/06 - 03/07/2016

Anah Sari and her best student Ms. Lusine Avakyan will take part

in 44th World Congress on Dance Researches - Athens, Greece

The program will include  

                                  see more information...

 

 

text 2

 

19-22/06/2016

Anah Sari is invited to the festival "Torches of Peace" in Tbilisi, Georgia as an honored guest and also a representator of CID at UNESCO, with the President of CID - Dr. Alkis Raftis.

 

 

 

text 2

 

17-24/06/2016

Anah Sari is invited to judge on  IV International Dance Competition "Constellation of Terpsichore"

 

UDQ6VlDkeXk

 

 

text 2

 

04/06/2016

Anah Sari will represent Armenian Culture at the Byron College event.

Invited by the Armenian Embassy of Athens city, Greece.

 

BC Invitation Lets Celebrate Culture2016

 

 

text 2

 

01/06/2016

Performance of Anah Sari International Arts Academy

Leaning on Emptiness

 

 

 

 

 

text 2

 

14/05/2016

Anah Sari is invited to represent Armenian culture. Event is organised by the Athens Section CID at UNESCO.

 

 

AfisaPagkosmiaHmeraXorou

 

 

text 2

 

 26/04/2016 - 30/04/2016

For the International Dance Day - visit of CID President Proff. Dr. Alkis Raftis for second time was organised by Ms. Anah Sari in collaboration with Dance Art Union of Armenia. 

 

text 2

 

 

Since Februarry till May 2016 Ms. Anah Sari was working on Dance Day official website.

Included from all over the Planet events on Dance Day make the Dance World ONE !!!

Dance Day official website - click here for details.

 

 

 

text 2 

 

14/04/2016

Ms. Anah Sari as the President of Vanadzor Section took part in several changes for the Armenia from CID at UNESCO:

Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը կրեց կորուստներ 2016թ-ի Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ու դեռ կրում է (ցավում ենք բոլորս), Վանաձորի մասնաճյուղը երկար բանակցություններ վարելով CID-ի ղեկավարության հետ ստացավ հետևյալ արդյունքը - 2016 թվականում կատարված վճարումները կունենան հետևյալ զեղչերը ՀՀ քաղաքացիների համար՝
Անհատներ (ուսուցիչներ): 40 ԱՄՆ դոլար,
Հաստատություններ (դպրոցներ, ընկերություններ եւ այլն): 60 ԱՄՆ դոլար,
Ուսանողներ (մինչև 30 տարեկան): 20 դոլար։
Գիտական կոնգրեսների մասնակցությունը և գալիք տարիների անդամավճարի գինը ևս գտնվում է այս ծրագրի ազդեցության մեջ, եթե այն կատարվում է այս տարում։
Առողյություն ու ՀԱՂԹԱՆԱԿ մեր ազգին !!!

 

 

text 2

 

17/04/2016

Anah Sari's Dance Workshop

At Dora Stratou Greek Dance Theater - Athens, Greece

 

 

text 2

 

03/04/2016

Աստված մեզ ՄԻՇՏ պահապան։
Սփյուռքն է քեզ հետ իմ Հայաստան !!!

Anah Sari

 

Artsakh

 

 

text 2

 

02/04/2016

Anah Sari took part in an evening dedicated to the Armenian poem writers that became victims in 1915.

Organised by the Hamazkain Armenian Community of the Athens city, Greece.

 

 

text 2

 

 

29/03/2016

NEWS.AM about Anah Sari's workshops in Sakarya, Turkey.

First time in a history, dance event that brings to Life and Peace.

http://news.am/arm/news/319183.html - Armeinan

http://news.am/rus/news/319183.html?fb_action_ids=833706290074660&fb_action_types=og.comments - Russian

Copied in this site 

Armenian

Russian

  

 

 

 text 2

 

01/01/2016

Cherrytree - Baleni

Anah Sari has started new choreographie.

 

 


 

 

2015

 

 

text 2

 

 

21.15.2015

Anah Sari took part in the 21st General Assembly of the CID with speech as a President of Vanadzor Section CID at UNESCO.

Photos

 

 

text 2

 

15.12.2015

Nairi Armenian National Dance Ensemble (Armenian Community of Nihzny Novgorod, Russia) the doughter dance ensemble of Anah Sari International Arts Academy has organised a Christmas & New Year Performance.

 

 

text 2

 

28.11.2015

By the Armenian Embassy of Athens Anah Sari was invited to perform in a Christmas event at Helexpo center. It was a big exhibition and Anah Sari performed with Armenian national songs and dances which reflect the culture of old Armenia.

 

text 2

 

 

21st General Assembly of the CID

The General Assembly takes place every two years. Monday 21 December 2015 at 10:00 in Salle II, Palais de l’UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 — this is a big opportunity for us — dancers and dance professionals to meet in Paris, UNESCO building. Also it is a Christmas period in one of the most romantic cities of the world. Come and join and try not to lose this opportunity. Life is so short, we must enjoy every second, make the world happier and united. Though it seams impossible but we have already done lot. Join us. See you in Paris.
 
Anah Sari
25.11.2015

 

 

text 2

 

15.11.2015

Greek Dance Classes by Anah Sari in Vanadzor, Armenia

 

 

  text 2

 

09 - 12 November 2015
Anah Sari will judge
in THE INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL “KEEPING TRADITIONS”, Moscow.
Also her students from Nairi dance ensemble will took part in that festival and will represent the Armenian dance culture.

 

 

text 2

 

2013    2014